Exam Form

100
Your Reviews will be sent to Authorized Please Write Down you Reviews about our Institute...

आम्ही आहोत आपल्या सेवेसाठी

विद्यार्थी मित्रानो जर आपल्याला आमच्या इन्स्टिटयूट मधील कोर्से आवडले असेल तर सर्वाना सागा आणि आवडले नसेल तर आम्हाला सागा
कारण जो पर्यंत आपण पूर्णतः कोर्स शिकत नाहीत तो पर्यंत आपल्याला certificate (प्रमाणपत्र) मिळणार नाही
हो विद्द्यार्थी मित्रानो हे खरे आहे जर आमचा इन्स्टिटयूट मध्ये आपण ट्रैनिंग घेत आहेत तर लक्षात ठेवा, पूर्ण कोर्स झाल्यानंतरच Exam Form (परीक्षा फॉर्म ) भरा.